Επιστολή προς Εβραίους

Επιστολή προς Εβραίους
Μία από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου η οποία σώζεται στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Είναι ιδιότυπη ως προς το περιεχόμενο, τη μορφή και τη γλώσσα και γι’ αυτό η πατρότητά της αμφισβητήθηκε. Ωστόσο, η ομοιότητα της διδασκαλίας της με τη διδασκαλία των άλλων επιστολών του και η αναγνώριση του χαρακτήρα της από την αρχαία εκκλησιαστική παράδοση καθιστούν μάλλον δύσκολη την αμφισβήτηση της προέλευσής της. Η Δυτ. Καθολική Καθολική Εκκλησία αμφισβητούσε έως τον 4o αι. την προέλευσή της. Η παράδοση όμως της Ανατ. Ορθόδοξης Εκκλησίας για την επιστολή αυτή άσκησε επίδραση στον ιερό Αυγουστίνο, με αποτέλεσμα, έκτοτε, να γίνει αποδεκτή και στον κανόνα της Δυτ. Καθολικής Εκκλησίας. Η πατρότητά της αμφισβητείται ακόμα και σήμερα από πολλούς ερευνητές, εξαιτίας της έλλειψης προλόγου, των πολλών «άπαξ λεγομένων» και του λογοτεχνικού ύφους της. Η έλλειψη αμέσων και εμμέσων πληροφοριών και ο καθαρά δογματικός χαρακτήρας του περιεχομένου της δεν επιτρέπουν, εξάλλου, τον προσδιορισμό του συγγραφέα, των παραληπτών καθώς επίσης του τόπου και του χρόνου της συγγραφής της. Το πιθανότερο είναι ότι γράφτηκε περίπου το 63 μ.Χ. στη Ρώμη και απευθύνεται στους χριστιανούς της Παλαιστίνης, τους «εξ Ιουδαίων». Το περιεχόμενο της επιστολής διαιρείται στα εξής μέρη: α) κεφάλαια α’ 1 – δ’ 13, όπου προβάλλεται η υπεροχή της αποκάλυψης του Χριστού σε σύγκριση με τις αποκαλύψεις της Παλαιάς Διαθήκης· β) κεφάλαια δ’ 14 – ι’ 18. Εδώ η αρχιεροσύνη και η θυσία του Ιησού Χριστού χαρακτηρίζονται τέλειες, ασύγκριτες και υπερκόσμιες· γ) κεφάλαια ι’ 19 – ιγ’ 17. Παρέχονται παραινέσεις στους αναγνώστες για την εδραίωση της πίστης τους· δ) κεφάλαιο ιγ’ 18 – 25. Παρέχει πληροφορίες για την πνευματική σχέση του συγγραφέα της επιστολής και των αναγνωστών του καθώς επίσης τους ασπασμούς και την ευλογία του προς τους αναγνώστες του.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Εβραίους, επιστολή προς- — Μία από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, γραμμένη σε εξαιρετικά γλαφυρό ύφος. Εξαιτίας της ιδιομορφίας της ως προς το περιεχόμενο, τη μορφή και τη γλώσσα, αμφισβητήθηκε η προέλευσή της καθώς και ο χρόνος της συγγραφής της. Παρ’ όλα αυτά, η… …   Dictionary of Greek

  • βασκανία — Η επιβλαβής επήρεια που μπορούν να ασκήσουν ορισμένα άτομα πάνω σε άλλα, είτε με το βλέμμα τους είτε με παράδοξο μορφασμό του προσώπου τους. Η πίστη στη β. είναι πανάρχαια και τη συναντούμε όχι μόνο σε πρωτόγονους λαούς αλλά και σε λαούς με… …   Dictionary of Greek

  • Ραάβ — Πόρνη που κατοικούσε στην Ιεριχώ, στο σπίτι της οποίας κατέλυσαν οι δυο κατάσκοποι που έστειλε ο Ιησούς του Ναυή από τη Σατίν για να κατασκοπεύσουν την πόλη. Όταν ο βασιλιάς της Ιεριχούς τους καταζητούσε για να τους συλλάβει, η Ρ. τους έκρυψε στο …   Dictionary of Greek

  • Απόκρυφα — Θρησκευτικά κείμενα που συνδέονται άμεσα με την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Είναι γραμμένα κατά μίμηση των κανονικών βιβλίων της Αγίας Γραφής, δεν θεωρούνται όμως κανονικά. Ο όρος σήμαινε βιβλία μυστικά, κρυμμένα, γιατί θεωρούνταν τα ιερά… …   Dictionary of Greek

  • Γρηγόριος — I Όνομα αγίων της Ανατ. Ορθόδοξης Εκκλησίας. 1. Επίσκοπος Νεοκαισαρείας (Νεοκαισάρεια 213; – 270). Η γνωριμία του με τον χριστιανισμό άρχισε μετά τον θάνατο του πλούσιου και ειδωλολάτρη πατέρα του, ο οποίος του έδωσε επιμελημένη αγωγή. Σε ηλικία… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”